Фонтанът при Водната палата

Фонтанът при Водната палата

Фонтанът при Водната палата е първата в Пловдив водна атракция в центъра на кръгово кръстовище - между булевардите "Цар Борис III Обединител" и "Марица-юг", преди моста до Панаира.

Символичната първа копка направи лично директорът на ОП „Градини и паркове“ Стоян Алексиев на 24 март 2015 г., а съоръжението бе пуснато в експлоатация в края на месец май.


Фонтанът се състои от два преплетени кръга, от които 16 дюзи разпръскват водни струи, а в средата има воден стълб с височина 3 метра. Нощно време се включва многоцветно LED осветление, датчици за вятър регулират водната струя.


Съоръжението е съобразено с размерите на кръстовището, така че да не пречи на видимостта. Около него има добре поддържана градинка с подходяща сезонна растителност  и иградена поливна система.