Директорът на „Градини и паркове“: Помагаме на всеки, който иска да поддържа зеленината


2020-07-31 11:09:35

Публикация във вестник „Марица“ по тема за междублоковите пространства

В рамките на нашите възможности винаги оказваме съдействие на гражданите, които желаят да разкрасят около домовете си, като им предоставяме посадъчен материал, ако можем, им помагаме и с поливане, уверява директорът на "Градини и паркове" инж. Георги Николаев.

Според него критериите на пловдивчани за подобряване на жизнената среда стават все по-високи. "Това ни радва и се опитваме да удовлетворим очакванията. Иска ни се да достигнем ниво, при което междублоковите пространства са озеленени качествено и се поддържат качествено - стремим се към това. И общината, и всички районни кметства полагат усилия в тази насока, като се използва и ресурсът на европейските фондове. Като пример мога да посоча облагородяването на цяла голяма жилищна зона в централната градска част по ОП „Региони в растеж“ в квартала между бул. "Княгиня Мария Луиза", "Източен", "Марица - юг" и ул. "Митрополит Панарет",  която вече поддържаме, посочи инж. Николаев.