Директорът на "Градини и паркове": Ще засадим цветя и между блоковете в Пловдив


2020-11-12 12:51:09

Интервю с Веселин Козарев, директор на ОП "Градини и паркове", във вестник „Марица“, автор Валентина Йеремиева

- Г-н Козарев, успяхте ли  като нов директор на общинското предприятие  да се запознаете със служителите и работниците в „Градини и паркове” и какви са впечатленията ви?

- Запознах се не само със служителите и работниците, а и с тяхната работа. Има добри специалисти, чиято професионална кариера почти изцяло е свързана с предприятието, но същевременно съществуват и резерви за повишаване на квалификацията на значителна част от персонала.

Неслучайно още при встъпването ми в длъжност предложих на общинските съветници в правилника за дейността на предприятието към правомощията на директора да добави и провеждането на квалификационни курсове. Благодарен съм им за подкрепата. Разчитам на партньорство с Аграрния университет и  Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“. Квалифицираните кадри са от голямо значение, за да постигнем по-високо ниво при поддържане на зелената система.

- С каква техника се поддържат зелените площи в Пловдив?

- Изключително важно е  да се модернизира материално-техническата база на предприятието. В последните години се закупува предимно нова дребна градинска техника. Има машини по на 15-20 години, които се развалят често.

Приоритетно са ни необходими нови автовишки, с които да оформяме короните или да режем опасните клони на високите дървета. За по-малко от месец, откакто съм в предприятието, 3-4 автомобила с вграден повдигателен механизъм и платформа са минали през ремонт. Това налага промени в графиците и забавя изпълнението на редица санитарни дейности спрямо дърветата. Нужни са ни и нови дробилки за клони. Сега те са само 5 на брой, по-малко дори от автовишките. Налага се да ги разкарваме из целия град, губи се време, а това се отразява на ефективността. 

-Възможно ли е да се увеличат заплатите на работещите в предприятието и да се обнови автопаркът?

- Убеден съм, че  крайно наложително е  да се увеличат заплатите  и да се закупи нова техника. Повечето работници са на минимална заплата - 610 лева. Държим да повишаваме тяхната квалификация, но

трябва да им предложим и по-добро заплащане

В момента подготвяме анализ и ще внесем  конкретно предложение по  проблема.

Скоро ще е готов и задълбочен анализ за състоянието на техническата база, който ще предоставим на кмета, за да разгледаме заедно с общината възможностите за финансиране. Надявам се разумните решения, които предложим, да получат подкрепата и на екипа на кмета Здравко Димитров, и  на Общинския съвет. А и на всички пловдивчани, които са особено чувствителни и взискателни към развитието на зелената система.   

- Преди  няколко месеца в Община Пловдив  имаше идея за сливане на ОП „Чистота” и ОП „Градини и паркове” с цел да се подобри работата, но тя не намери подкрепа  и отпадна.  Какви промени възнамерявате да направите в организацията на работата?

- Сред основните ми задачи е да оптимизираме трудовия процес чрез подобряване на техническата база, както и чрез постигане на по-висока ефективност с наличния човешки ресурс.

Искам с по-малко хора да обслужваме по-големи райони

За Гребната база и други по-големи терени предвиждаме да закупим малогабаритна техника, с която да косим тревата. По този начин един работник само за няколко часа може да окоси пространство, което сега  5-6 души косят на ръка в продължение на няколко дни.

- При встъпване в длъжността обявихте, че желанието ви е междублоковите пространства да се превърнат в зелени зони там, където това е възможно. В новия Общ устройствен план на Пловдив  също се залага отреждане на част от междублокови пространства за зеленина. Как смятате да реализирате тази  идея?

-Междублоковите пространства имат голям потенциал за увеличаване на зелената система в града, стига да бъдат развити правилно. „Градини и паркове“ и сега участва в паркоустройството. Облагородяването на много квартални градинки се извършва от екипи на предприятието. Новият парк на мястото на бившата детска градина „Мир“ например се изгражда с нашето активно участие. Алеите, озеленяването, засаждането на дървета и храсти там са наше дело. За тази дейност обаче сега вземаме хора от поддръжката.

Радвам се, че ОбС прие предложението ми изграждането на нови зелени пространства да се отдели от поддържането на вече съществуващите. Идеята е чрез оптимизиране на организацията да обособим отделна бригада за ново парково строителство по предварително изготвени проекти и за обособяване на зелени площи в междублоковите пространства. 

- Как и кога ще решите дългогодишния проблем на Пловдив - хората да чакат с месеци за окастряне  на  дървета?

-Причината не е в бюрократичните лабиринти, а в ограничения ни ресурс. Разполагаме с 8 бригади и 8 автовишки, които както вече посочих, често излизат от строя. Това допълнително намалява работния ни капацитет и се стига до забавяне при изпълнението на подадените молби и жалби.

Много ми се иска по-бързо да реагираме, така че гражданите да са удовлетворени от нашата работа. Не да чакат с месеци, че и повече, за да отрежем опасно дърво, и тогава това да е повод за радост. Тези дни получих благодарствено писмо от живеещите на ул. „Младежка“ 36 към екипите, които са отрязали изсъхналите дървета около блока им. Благодарят и на бригадата, която добре се грижи за зелените площи в квартала им. Ако разполагаме с повече автовишки и бригади,

може да приложим по-мащабен подход при санитарната грижа към дърветата -

част от екипите да обработват цели улици, след като експертна комисия с представители и на ландшафтни архитекти от професионалните гилдии са прегледали и дали конкретна препоръка за всяко едно дърво. Все повече се увеличава броят на дърветата, които се нуждаят от оформяне на короните или друга намеса, за да се удължи животът им и се гарантира доброто им развитие. Непременно трябва да намерим работещо решение на този сериозен проблем.

-Какво е вашето мнение за поддръжка на хълмовете и ще се полагат ли повече грижи за зеленина?

-Младежкият хълм, Бунарджика и Дановият хълм са обявени за защитени територии като природни забележителности. Всяка намеса там трябва да е изключително прецизна. Полагаме усилия добре да поддържаме парковите части на хълмовете. Чрез район „Централен“ Община Пловдив продължава да реализира проекти, така че тепетата да станат още по-привлекателни за пловдивчани. Особено важно обаче е как един обект ще се поддържа дори след съвършено реализиран прекрасен проект. Това е отговорността на „Градини и паркове“.

Задължително ще отделим повече време и ресурс за хълмовете

и ще направим всичко възможно те наистина да бъдат във вида, в който трябва. Обмисляме варианти за преструктуриране на наличния капацитет и се надявам скоро това да даде добри резултати.

- Ще се подменя ли растителността в Пловдив, или пак ще се дава предимство на цветя и рози?

- Цветята и розите са много ефектни, красят града и хората им се радват. Разбира се, че ще продължим да засаждаме цветя, още повече че общината не ги купува, а всички са собствено производство. Средногодишно се засаждат над 3 милиона двусезонни и летни цветя и нямаме намерение да намаляваме броя им, а напротив - да разкрасяваме и междублоковите пространства, които предстои да облагородяваме.

Освен цветята всяка година в Пловдив се засаждат  средно по около 2000 дървета, предимно местни видове. И занапред на първо място сред предпочитанията ни остава чинарът, който доказано е най-подходящият вид за нашите специфични климатични условия, има дълъг живот и висока екологична стойност. Пирамидалният дъб, липата, полският ясен и яворът също се развиват добре на пловдивска почва. Залагаме на видове, които са безопасни за гражданите, а и за инфраструктурата. Близо 800 нови дървета са засадени през пролетта, а през предстоящата есенна кампания ще обогатим зелената система на Пловдив поне с още толкова.

КОЙ Е ВЕСЕЛИН КОЗАРЕВ

Новият директор на ОП "Градини и паркове" Веселин Козарев е на 35 г. Завършил е „Бизнес администрация“ в Европейския колеж по икономика и управление - Пловдив. Магистърската си степен по специалността „Корпоративно управление“ защитава в ПУ„Паисий Хилендарски“.  Има допълнителна специализация  в Института по публична администрация „Подобряване на вътрешните процеси в администрацията чрез е-управление“. В предишния мандат беше зам.-кмет на район „Централен“ в Пловдив с ресори образование, социални дейности, ред, сигурност и интеграция, след това -  началник-отдел „Координация и европейска интеграция“ в Областната администрация.