Нови 21 машини в автопарка на „Градини и паркове“


2023-03-06 12:25:23

С 21 съоръжения се обогатява автопаркът на „Градини и паркове“. Фабрично новите 4 автовишки, 4 дробилки, 6 електрически малки самосвала, голям трактор с инвентар, 6 електрически вакуумни листосъбирача, малък челен товарач и малко камионче бяха представени пред кмета Здравко Димитров и журналисти в базата на компостиращата инсталация.

Директорът Веселин Козарев коментира, че внедряването на новата съвременна техника дава възможност да се повиши ефективността на труда, а оттам – и нивото на поддръжка на зелените площи в града. Като пример за това заместник-директорът Николай Чунчуков посочи, че един от новите листосъбирачи заменя петима работници и това позволява пренасочването им към други обекти. Освен почистване на алеите, с тях може да се дезинфекцират пейките и кошчетата в парковете.

С около 30 – 40 процента се ускорява процесът на работа и с новодоставените дробилки, които смилат клони с диаметър до 20 см.  Автовишките пък са с вграден жироскоп и се нивелират автоматично.  Сред особено ценните придобивки е големият трактор с прикачен инвентар мулчер и плуг.  Той ще се използва за хоризонтално почистване на големи тревни и храстовидни площи, както и за вертикална обработка на храстите по улиците без спиране на движението.

Заместник-кметът по екология Анести Тимчев подчерта, че за първи път от много години насам общината прави толкова голяма инвестиция в модернизирането на автопарка на предприятието. Новозакупената техника е на стойност около 3,7 млн. лв. с ДДС. Средствата са осигурени по проекта на общината „Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“.

По думите на Тимчев това е само началната стъпка. Според него е наложително модернизирането на техническата база да продължи, тъй като чрез новия общ устройствен план и благодарение на усилията на „Градини и паркове“ предстои зелените площи да се увеличат с около 13 процента.