ОП „Градини и паркове“ е партньор в проект за парк „Лаута“


2013-03-22 11:57:57

ОП „Градини и паркове“ е партньор при изпълнението на спечеления от администрацията на район „Тракия“ проект на тема "Обичам природата - и аз участвам", част от Националната кампания "За чиста околна среда - 2013 г.", обявена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Министерство на околната среда и водите.

Това съобщи директорът на ОП "Градини и паркове" Стоян Алексиев.

Проектът предвижда да се изгради зона за отдих в парк "Лаута" на площ от 850 метра, която ще бъде обновена с 40 броя нови, модерни пейки, зеленото пространството около които ще бъде облагородено и ще бъдат засадени нови 20 броя иглолистни дървета.