По проекта за Небет тепе се премахва дървесна растителност


2022-12-14 12:08:55

Екипи на „Градини и паркове“ започнаха премахването на дървесна  растителност на Небет тепе. Това е заложено в проекта на общината „По крепостните стени на Филипопол“.

В рамките на проекта ландшафтният архитект Станимир Шаламанов е обследвал  всички дървета. Представил е експертна оценка и конкретни предписания.  Въз основа на това кметът на район „Централен“ е издал заповеди за премахването им, които „Градини и паркове изпълняват“.

Предвидени за отстраняване са бели акации със суховършие и деформирани стъбла, опасно наклонени китайски мехурници, туи, японски софори, издънкови копривки, джанки и други плодни дървета. Много от тях са саморасли и не се ли премахнат навреме, има риск кореновата им система да подкопае многовековните зидове на крепостната стена.

От общината се надяват гражданите да проявят разбиране за неотложните  санитарни дейности, свързани с развитието на Небет тепе като обект с много по-голям туристически потенциал в сравнение с досега. 

Проектът „По крепостните стени на Филипопол“, в който освен Небет тепе и подходите към него е включена и Източната порта, се финансира по оперативна програма „Региони в растеж“, като общата му стойност е около 8 млн. лв., 6 милиона от които е безвъзмездното финансиране от европейските фондове.