Обществена поръчка с предмет Доставка на специализирана градинска техника за нуждите на ОП Градини и паркове


2015-04-22 09:53:07

Обществена поръчка с предмет "Доставка на специализирана градинска техника за нуждите на ОП "Градини и паркове" Община Пловдив през 2015 г в три обособени позиции ОП 1 Машина за раздробяване на клони, ОП 2 Ръчни моторни градински уреди, ОП 3 Градинска косачна техника.