Съобщение от 25.08.2014г. за отваряне на ценови оферти


2014-08-25 13:05:53

Съобщение от 25.08.2014г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на декоративна растителност за нуждите на Община Пловдив"