> Профил на купувача | трудова заетост | друго

 

 

Доставка на резервни части и сервизно обслужване на резачна техника за нуждите на ОП "Градини и паркове" Община Пловдив.

Публична покана

Документация

---

Обществена поръчка с предмет "Доставка на специализирана градинска техника за нуждите на ОП "Градини и паркове" Община Пловдив през 2015 г в три обособени позиции ОП 1 Машина за раздробяване на клони, ОП 2 Ръчни моторни градински уреди, ОП 3 Градинска косачна техника.

Публична покана

Договор проект

Документация

---

Доставка на градински/паркови пейки за нуждите на Община Пловдив през 2015г.

Публична покана

---

Доставка на резервни части и сервизно обслужване на резачна техника за нуждите на ОП "Градини и паркове" Община Пловдив.

Публична покана

Договор проект

Документация

---

Съобщение от 25.08.2014г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на декоративна растителност за нуждите на Община Пловдив"

Приложение №1

---

Обществена поръчка за доставка на декоративна растителност за нуждите на община Пловдив през 2014г открита процедура.

Документацията не е достъпна от 11.08.2014г.

Приложение №1

---

Доставка на резервни части и сервизно обслужване на косачна и резачна техника за нуждите на ОП ”Градини и паркове”.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

---

Доставка на бетонови кошчета за отпадъци, за нуждите на община Пловдив през 2014.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

---

Доставка на градински /паркови/ пейки за нуждите на община Пловдив за 2014г.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

---

Доставка на декоративна растителност за нуждите на ОП Градини и паркове - Община Пловдив през 2014 година по самостоятелно обособени позиции.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

---

Публична покана - Доставка на резервни части и сервизно обслужване на косачната и резачната техника на ОП "Градини и паркове"-община Пловдив по сомостоятелно обособени позиции

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

---

До всички участници в открита процедура с предмет: «Доставка на декоративна растителност за нуждите на Община Пловдив».

Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет - «Доставка на декоративна растителност за нуждите на Община Пловдив.», ще бъдат отворени на 20.05.2013г. от 15.30 часа (понеделник) в сградата на ОП „Градини и паркове”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив.

---

До всички участници в открита процедура с предмет: «Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително –монтажни работи(СМР), свързани с изграждането на системи за капково напояване в пътни разделителни ивици на територията на община Пловдив»

Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет - «Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително –монтажни работи(СМР), свързани с изграждането на системи за капково напояване в пътни разделителни ивици на територията на община Пловдив», ще бъдат отворени на 22.04.2013г. от 15.30 часа (понеделник) в сградата на ОП „Градини и паркове”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив.

---

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на декоративна растителност за нуждите на Община Пловдив през 2013г»

Документация

Решение

---

До всички участници в открита процедура с предмет: доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „Градини и паркове” Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет - доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „Градини и паркове, ще бъдат отворени на 21.03.2013г. от 15.30 часа (четвъртък) в сградата на ОП „Градини и паркове”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив.

---

До всички участници в открита процедура с предмет: доставка на градинска (косачна и резачна) техника, мобилни фрези, сеносъбирачен и балировачен инвентар за нуждите на ОП „Градини и паркове” Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет - доставка на градинска (косачна и резачна) техника, мобилни фрези, сеносъбирачен и балировачен инвентар за нуждите на ОП „Градини и паркове , ще бъдат отворени на 19.03.2013г. от 15.30 часа (вторник) в сградата на ОП „Градини и паркове”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив."

---

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: "Доставка на автомобилна газ (пропан –бутан) за нуждите на ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив"

Документация

---

До всички участници в открита процедура с предмет: Доставка на декоративна растителност за нуждите на Община Пловдив през 2013г Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет - Доставка на декоративна растителност за нуждите на Община Пловдив през 2013г, ще бъдат отворени на 14.03.2013г. от 15.30 часа (четвъртък) в сградата на ОП „Градини и паркове”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив.

---

Документация за участие в обществена поръчка с предмет - "Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително –монтажни работи(СМР), свързани с изграждането на системи за капково напояване в пътни разделителни ивици на територията на община Пловдив"

Документация

Приложения

---

До всички участници в открита процедура с предмет: „Доставка чрез петгодишен финансов лизинг на товарни автомобили за нуждите ОП „Градини и паркове”- Община Пловдив”. Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет - Доставка чрез петгодишен финансов лизинг на товарни автомобили за нуждите ОП „Градини и паркове”- Община Пловдив”, ще бъдат отворени на 12.02.2012г. от 10.30 часа (вторник) в сградата на ОП „Градини и паркове”, кабинет на директора, находящи се на ул. Даме Груев №64а, гр. Пловдив."

---

Документация за участие в обществена поръчса с предмет - Доставка на градинска (косачна и резачна) техника, мобилни фрези, сеносъбирачен и балировачен инвентар за нуждите на ОП „Градини и паркове"

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

---

Документация за участие в обществена поръчка с предмет - Доставка на декоратвина растителност за нуждите на Община Пловдив 2013г

---

Документация Специализирана техника

---

Документация за участие в открита процедура: Доставка, чрез петгодишен финансов лизинг, на товарни автомобили за нуждите на ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив.

---

Обществена поръчка за доставка на товарни, лекотоварни и пътнически МПС за нуждите на ОП „Градини и паркове” – Община Пловдив – документация.

---

Документация за участие в обществена поръчка с предмет - "Доставка на машини за раздробяване на клни и мобилна фреза за пънове за нуждите на ОП "Градини и паркове"

---

Документация за участие в процедура чрез публична покана с предмет- Проектиране и изграждане на поливни системи по средни разделителни ивици по булеварди на гр. Пловдив и в парк "Цар Симеоновата градина" по самостоятелно обособени позиции

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

---

Документация за участие в процедура чрез публична покана. Доставка на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на наличната в ОП Градини и паркове техника за косене и рязане на растителност

---

Документация за участие в процедура с публична покана - Доставка на градински паркови пейки

---

Документация за участие в ОП чрез публична покана - Доставка на декоративна растителност

---

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Сервизно обслужване и доставка на консумативи за наличната автомобилна техника на ОП"Градини и паркове"

---

До всички участници в открита процедура с предмет:

„Сервизно обслужване и доставка на консумативи и гуми за наличната автомобилна техника на ОП „Градини и паркове”.

Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи и гуми за наличната автомобилна техника на ОП „Градини и паркове” ще бъдат отворени на 03.08.2011г. от 08.30 часа (сряда).

---

Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура с предмет:

Доставка /зареждане/ на автомобилна газ /пропан-бутан/ за МПС от автопарка ОП „Градини и паркове” ще бъдат отворени на 13.06.2011г. от 11.30 часа

---


 

Концепция и дизайн Андрей Танчев
© 2011 ОП "Градини и паркове" Пловдив
www.gradinipl.bg All Rights Reserved!